TÜRKİYE’NİN SİYASİ İNTİHARI:YENİ-OSMANLI TUZAĞI

1808-1918 arası Osmanlı’yı çökerten politikalar 1938’den günümüze aynen uygulanıyor mu? • Abdülmecid niçin “Senin İçin Öldük Avrupa!” yazılı madalyalar bastırıp dağıtıyordu? • Osmanlı 1856 yılında o dönemin Avrupa Birliği demek olan Europeen Concert’e tam üye olduktan sonra nasıl adım adım çöküşe sürüklendi? • Avrupa Devletler Birliği’ne üye olmak uğruna Garter Haçlı Şövalyeleri Tarikatı’na üye edilen […]

İBLİSİN KIBLESİ

Hıristiyan-Siyonist İslamcı İttifakı kuruldu • Hedef Anadolu Federal İslam Cumhuriyeti • Türki-ye’ye biçilen küresel rol: Hilafet• Müslümanlar İsrail’li bir mehdiye hazırlanıyor • Türkiye’yi Siyonist-Masonlar mı yönetiyor, yoksa Amerikancı İslamcı İlim Yayma Cemiyeti’nin kurduğu İmam-Hatip okullarında yetişen İslamcılar mı? • 1998’de Siyasal İslam’a destek yasası çıkartan Hıristi-yan-Siyonist ABD, altmış yıldır İslamcıların kıblesi mi? • ABD Dışişleri […]

DİL ve DİN

Aydınlanma, insanları bir anda sevgisiz, yıkıcı, acımasız, yabanıl sürülere dönüştürebilen usdışı, bilimdışı, gerçekdışı, karanlık boş inançların tutsaklığından kurtarıp, gerçeğin ışığında yürüyen, özgür, bağımsız, eleştirel düşünceli, barışçıl, iyicil, sevecen bireylere dönüştürme çabasıdır. Binlerce yılda yığınların beynine işlenen boşinanlar, öyle inatçı, öyle direngendir ki, bunların kısa süreli çabalarla toplumsal bellekten kazınması olanaksızdır. Dinsel Aydınlanmayı uzun soluklu bir […]

İSLAM’DA BİLİMİN YÜKSELİŞİ VE ÇÖKÜŞÜ

Bilim tarihine Batı gözlüğüyle bakanlar, Batı’nın bugünkü bilimsel üstünlüğünü ya ‘Eski Yunan- Roma Kültür Kökeni’ne ya da ‘Yahudi-Hıristiyan Din Kökenleri’ne bağlayarak:‘Doğu’nun bugünkü geriliği tümüyle İslam’ın gerici bir din olmasından kaynaklanmaktadır; Doğu, İslam’dan çıkmadıkça bilimde ilerleyemez’ görüşünü yaymaktadır. Cengiz Özakıncı, bu kitabında, Müslüman toplumlara yönelik ‘Hıristiyan Misyonerliği’nin en incelmiş, en sinsi biçimi olan bu görüşü çürüterek, […]

DERİN YAHUDİ

Adına bakılırsa Yahudi, soyadına bakılırsa Kürt’tür ZELDA BARZAN… Kuşkulanır, araştırır. Yaşlı bir gazeteci, bu ajans hakkında ilginç bilgiler verir ona. Anlaşılır ki ZELDA, eski sevgilisi Münevver’in “BAYAN PİPO” lakabıyla tanıdığı Amerika’lı arkadaşıdır… Kokteylde, Nobel adayı bir Türk yazarın, nasıl Pentagon istihbaratçısı bir Yahudi tarafından dünya çapında ünlendirildiğini anlatan ZELDA BARZAN, tanıdığı en ilginç kadın olmuştur. […]

Neveser

“Olamaz” diyor sertçe, “doğru melezim evet ama Türk’üm, A-dım Neveser. Soyadımın Bosquet oluşuna takılıyorsanız söy-leyeyim. İlk eşim Fransız’dı, tamam mı?”
“Gerçekten yalnız mısın?” diyorum.
“Beni sevenleri sevememek gibi bir derdim var,” diyor; “Daha ilk eşimle birlikteyken duyumsamıştım bunu. Beni seveni ben sevmiyorum, benim sevdiğimse beni sevmiyor.”
“Öyleyse beni de sevmeyeceksin, yazık,” diyorum şakayla. (…) Çizgi gibi kısılan […]

Münevver

“Bakın, söylüyorum: Tehlikeli olarak değerlendiriliyor-sunuz.”
Vurguladığı sözcük irkiltiyor beni.
“Tehlikeli mi Tehlikede mi?” diyorum; “diliniz sürçmüş ol-masın? İkisi çok ayrı şeyler.”
“Aynı kapıya çıkar,” diyor; “tehlikeli olan tehlikededir.”
***
Amerika’nın önayak olduğu Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı tam da ayrılıkçıların çizdiği Kürdistan haritasının sınırını oluşturacak biçimde geçiyor topraklarımızdan.
İçimden; “Ama bu kadarı da olamaz! Olabilir mi?,” derken telefonun sesiyle irkiliyorum… Çok büyük […]

DÜET ve DÜELLO

Sözünü sakınmayan, yanılgılarını itiraf etmekten korkma-yan, dobra bir kadın ve dobra bir erkek… İkisi de sonuna dek açık sözlü, sansürsüz ve inatçı. İkisi de başkalarının ne diyeceğini hiç umursamıyor… İlk aşklarını 70’li yılların büyülü ortamında başkalarıyla yaşayan Nilgün Belgün ve Cengiz Özakıncı, günümüzde giderek yok olan aşkı kurtar-mak üzere, ‘Aşk, yeniden’ dediler ve el ele […]